na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz

Informace
k testování žáků naší školy od 17.1.

Vážení rodiče,

od 17.1. 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud:

nošení ochranného prostředku dýchacích cest i při výuce,
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
nesmí zpívat, pokud nelze dodržet odstup od ostatních žáků 2 m,
při konzumaci potravin a nápojů musí sedět a dodržovat odstup od ostatních 1,5 m.

V případě, že žákovi při plošném testování ve škole antigenním testem vyjde pozitivní výsledek, dostala škola od firmy Scimed Biotechnologies s.r.o. sady PCR testů Saliva Collection Kit, kterou můžete využít přímo ve škole.
Odběr PCR testem téhož dne kolem oběda firma odváží ke zpracování.


Podrobné informace k izolaci a karanténě najdete v Metodickém pokynu k nařizování karantény, izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022 zde.

Aktuální informace vždy zasíláme přes elektronickou žákovskou knížku.


Gisela Kostelecká, ředitelka školy